Yurk Kuralları

YURT KURALLARI

DİSİPLİN İŞLERİ

Yurt kurallarındaki disiplin yazıları “Özel öğrenci barınma hizmetleri yönetmeliğine ve belirtilen hususlara riayet etmeyen, kurum içinde ve kurum dışında öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır.
a)Uyarma
b)Kınama
c)Yurttan çıkarma